» Organizatorzy
» Patronaty honorowe
» Patronaty medialne
» Festiwal wspieraj±
» Aktualnosci
» Konkursy
» Goscie Festiwalu
» Program festiwalu
» Wazne terminy
» Werdykty jury konkursów
» Wystawy Festiwalowe
» Festiwal aktualny

27 grudnia 2008
Zapraszamy do zapoznania siÄ™ w relacjami z  ...
zobacz wiecej »22 grudnia 2008
Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici zÅ‚ożyÅ‚a wniosek  ...
zobacz wiecej »14 grudnia 2008
O godzinie 16.00 oficjalnie zakończył się ...
zobacz wiecej »

Fotografia przyrodnicza jest dziedzinÄ… sztuki, która w naszym kraju rozwija siÄ™ bardzo dynamicznie. FotografujÄ…cy przyrodÄ™ utrwalajÄ… czÄ™sto na swoich zdjÄ™ciach miejsca niedostÄ™pne; przepiÄ™kne spektakle natury, które coraz trudniej zobaczyć. Wielu autorów do perfekcji opanowaÅ‚o umiejÄ™tność fotografii, pozwalajÄ…c nie tylko odbierać zdjÄ™cia jako dokumentalny zapis stanu Å›rodowiska, ale i jako swoiste dzieÅ‚a sztuki.

            Oprócz walorów estetycznych fotografie otaczajÄ…cej nas przyrody posiadajÄ… ogromnÄ… wartość krajoznawczÄ… i dydaktycznÄ…. ZdjÄ™cia przedstawiajÄ… przecież nasze naturalne dziedzictwo Å›rodowisko, roÅ›liny i zwierzÄ™ta zarówno te pospolite jak i objÄ™te ochronÄ…. Coraz wiÄ™cej gatunków zagrożonych jest wyginiÄ™ciem. Poznanie tych roÅ›lin i zwierzÄ…t, rzadkich i wymierajÄ…cych przez nas wszystkich przyczyni siÄ™ zapewne do chronienia ich przed zagÅ‚adÄ… i uÅ›wiadomienia sobie powagi problemu zagrożeÅ„ Å›rodowiska. WÅ‚aÅ›nie to poÅ‚Ä…czenie doznaÅ„ estetycznych i dydaktycznych w odbiorze fotografii przyrodniczej stanowi silny bodziec do ochrony zasobów Å›rodowiska naturalnego. Wzruszamy siÄ™ piÄ™knem zachodzÄ…cego sÅ‚oÅ„ca nad czystym jeziorem czy kropelkami rosy poÅ‚yskujÄ…cymi na barwnym storczyku.

            Mamy nadziejÄ™, że impreza spotka siÄ™ z dużym zainteresowaniem zarówno fotografujÄ…cych przyrodÄ™ jak i innych odbiorców. Wolny wstÄ™p na wszystkie imprezy pozwoli mÅ‚odzieży szkolnej, studentom oraz wszystkim zainteresowanym na odkrycie tajemnic przyrody i jej nieopisanego piÄ™kna.

            Wyrażamy nadziejÄ™, że zorganizowanie Festiwalu w Toruniu potwierdzi znaczÄ…cÄ… rolÄ™ Miasta jako prężnego oÅ›rodka kulturalnego na mapie Polski.

Koordynator Festiwalu

dr Adam Adamski

Kierownik Muzeum Przyrodniczego Wydziału BiNoZ UMK

Festiwal zostaÅ‚ sfinansowany przez GminÄ™  Miasta ToruÅ„.

                                                               

Organizator
WspóÅ‚organizatorzy